NEWS | Tokushima
徳島県警は22日、警察官の昇任と一般職員の異動が中心の3次異動を内示した。対象者は警察官333人と一般職員137人。4月1日に発令する。 結婚や育児、介護などで退職した警察官を初めて再採用した。