<J2レギュラーシーズン>  

 仙 台 1-1 山 形   

 水 戸 1-1 岡 山   

 長 崎 0-0 秋 田   

 熊 本 1-2 大 分